Předpona des-

27.01.2019 • kategorie: slova

Předpona des- na začátku slova (většinou slovesa nebo nějakého tvaru od slovesa odvozeného) obvykle tomuto slovu dává opačný význam, než který by mělo bez ní. Například sloveso cubrir znamená zakrýt, zatímco descubrir odkrýt, odhalit.

Několik dalších příkladů:

slovo samotné s předponou des-
(des)alentar povzbuzovat odrazovat
(des)aparecer objevit se zmizet
(des)arrollar svinout, stočit rozvinout, vyvíjet se
(des)atar uvázat, spoutat rozvázat, rozpoutat
(des)atascar ucpat, zatarasit uvolnit
(des)ayunar držet půst snídat (doslova: ukončit půst;)
(des)bloquear blokovat, bránit odblokovat, uvolnit
(des)enamorarse zamilovat se "odmilovat" se, ztratit zájem
(des)enredar zamotat, zašmordrchat rozmotat, rozplést
(des)hacer dělat, tvořit vzít zpátky, rozložit, odčinit
(des)tapar přikrýt otevřít, odkrýt
(des)composición složení, skládání, skladba rozklad, rozpad
(des)empleado zaměstnaný, zaměstnanec nezaměstnaný
(des)gana touha, chuť nechuť, nezájem
(des)gracia (mj.) milost, dar, přízeň osudu smůla, nemilost
(des)hora hodina, čas (na něco) nevhodná doba
(des)agradable příjemný, milý nepříjemný
(des)cuidado upravený zanedbaný
(des)peinado učesaný rozcuchaný

Některá uvedená slova jsou už i v základním tvaru složeniny, např. enredar je odvozené od podstatného jména (la) red, síť. Takže tady je posloupnost redenredardesenredar. Napadá mě teď podobně vytvořené slovo desencadenar, které vypadá trochu děsivě, ale stačí pochopit jeho stavbu cadena (řetěz) → encadenardesencadenar a osvětlí se jeho význam uvolnit z řetězů, osvobodit. Desencadena mi corazón :)

U přidání předpony des- se samozřejmě nemusíme zastavit, například: desatascardesatascador, "věc, která uvolňuje ucpávky" neboli instalatérský zvon.

Naopak odtržení předpony nemusí úplně vždycky stačit pro vytvoření existujícího a používaného slova:

  • opačné slovo taky může vyžadovat předponu, např. u dvojice destornillar (odšroubovat) a atornillar (za-/přišroubovat). (Mimochodem: šroubovák je destornillador.)
  • slovo bez předpony existovalo historicky, ale dnes už se nepoužívá, navíc mohlo dojít k posunu významu. Např. desafiar (vzdorovat někomu, vyzývat ho), které vzniklo jako opak dnes už nepoužívaného afiar (dát někomu slovo, zaručit mu bezpečí) nebo descabellado, které sice i dnes může znamenat rozcuchaný (podobně jako despeinado), ale mnohem častěji se používá ve smyslu bláznivý, ztřeštěný (un plan descabellado).